NGO står for non-governmental organization – Dvs. en instans, der ikke er ejet eller drevet af en offentlig myndighed.

Udover de mange klassiske velgørenhedsorganisationer, så er der også dem, der kæmper for miljøet og menneskerettigheder.

Mellemfolkelige organisationer – såsom Arktisk Råd eller andre internationale forbund.
Udviklings- og nødhjælpsorganisationer – Læger uden grænser eller lign.

Interesse organisationer (fx handicap organisationer som gigtforeningen, fagforbund som FOA, miljøorganisationer som Greenpeace og fritidsorganisationer som KFUM)
Kirkelige organisationer – Herunder røde kors og frelsens hær.

Med andre ord er NGO ikke = velgørende bare fordi Velgørenhedsorganisationer er NGO’er. NGO dækker mere bredt. NGO’er har ofte mere lempelige regler på skat, markedsføring og andre områder.

I gråzonen er Pensionskasser, som er momsfritaget, men stadig ikke et fuldgyldigt NGO medlem. Det betyder også at Pensionskasser kan kommerciellisere sig og lave fx billige forsikringer eller en god bank, som støtteforretning til deres primære virke som pensionordningsadministrator.